Potrošnja materijala kod stropa

Ne znate koliko Vam je materijala potrebno?
Izracunajte potrošnju materijala samo sa jednim klikom.

Ako planirate komplicirane stvari, kojima se bavi nas online-tool, tj. online-alat, onda Vam može pomoći Informacije za kupce. Molimo uvažite da su moguća manja odstupanja količina, već prema situaciji na licu mjesta.

Materialbedarf

Decken-Abmessungen Raum-Abmessungen
m (Breite)
m (Länge)
Dicke
mm
m *
m
Ein-Mann-Platte
1,00 x 1,50m