Linkovi

Naravno da nije moguće da Vam predstavimo sve informacije o građenju na nasoj web stranici. Da bi svejedno imali kod „weba“ orjentaciju, želimo Vam predstaviti neke od nasih važnih web stranica.

aestuver.de 

Podrucje produkta fermacell AESTUVER

fermacell.ch

Fermacell u Švicarskoj

fermacell.at 

Fermacell u Austriji

fermacell.co.uk

Fermacell u Velikoj Britaniji

fermacell.nl

Fermacell u Holandiji

fermacell.be

Fermacell u Belgiji

fermacell.fr

Fermacell u Francuskoj

fermacell.dk

Fermacell u Danskoj

fermacell.se

Fermacell u Švedskoj

fermacell.fi

Fermacell u Finskoj

fermacell.pl

Fermacell u Poljskoj

fermacell.cz

Fermacell u Čehoslovačkoj

fermacell.it

Fermacell u Italiji

fermacell.es

Fermacell u Španiji

fermacell.hr

Fermacell u Hrvatskoj

fermacell.si

Fermacell u Sloveniji

XPR premium sustavi 

INOVATIVAN. INTELIGENTAN. UNIVERZALAN.
Xella-Fermacell, Protektor i Rockwool. Tri najbolja naslova daju u sumi ponajbolje:nova generacija ispitanih suhih zidova sa vrhunskim segmentom svojstava u protupožarstvu i zaštiti od buke.

Suha gradnja 

Savezna interesna zajednica suhogradnje e.V.

Inicijativa djelatnosti štednja energije- Stručni savjetnik.de

Sanirati, renovirati, modernizirati, energetsko savjetovanje, energetski certifikat.
Savjetovanje o energetskom saniranju. Savjeti energetskih specijalista za dogradnje, pregradnje i izgradnje.

gips.de

Savezno udruženje industrije gipsa e.V.

Njemačka građevinska industrija 

Savezni strukovni odsjek za akustiku i suhogradnju.