Cjelovita rješenja za suho unutrašnje uredjenje

Racionalna gradnja u najkraćem vremenu, bez ikakvog sušenja, bez puno prljavštine, sa lako obradivim materijalima i tehnikama ugradnje, koje štede vrijeme. Zahtjevi koji se postavljaju za moderne građevinske materijale su sve strožiji i kompleksniji. Brza i kvalitativno visoka rješenja diktiraju postupanje na tržištu.

fermacell za zid, strop i pod

Sustavi za suhu gradnju i za gradnju drvetom

fermacell nudi ekonomične koncepte ugradnje za sva područja primjene. fermacell konstrukcije je moguće racionalno ostvariti u vrlo kratkom vremenu. Pri tome nije potrebno sušenje, ne nastaje bitna prljavština, nema nikakvih statičkih problema. fermacell nudi cjeloviti program od podruma do krova, za saniranje postojeće gradnje i novogradnje, odnosno od rješenja detalja do cjelokupnih rješenja čitavog objekta:

 

  • Praktične ploče koje opslužuje jedan čovjek sa prikladnim dimenzijama 150x100 cm pogodne su za oplatu stropova, unutrašnjost krovova i za rekonstrukciju postojećih gradjevina.
  • Ploče fermacell visine kata, koje imaju uobičajene građevinske formate i debljine od 10 do 18 mm prikladne su za ekonomične montažne zidove sa izvrsnim svojstvima. Nude se takodjer posebne dimenzije velikih formata do 254x600 cm.
  • Estrih elementi sa zaštitom od topota,protupožarnom zaštitom, i toplinskom izolacijom za ekonomično saniranje postojećih građevina ili za novogradnje.
  • fermacell kombi ploče razlicitih debljina formata 150x100 cm. Služe za naknadnu toplinsku izolaciju unutrašnjih zidova.
  • Posebne ploče iz laganog betona tj. Powerpanel H20 za izradu vlažnih prostora odnosno njihovih zidova i stropova, ili upotreba Powerpanel H20 kod podova.
  • Vanjska zidna ploča Powerpanel HD kao nosač žbuke sa statičkom primjenom ili kao fasadna ploča.
  • Kompletan program pribora za optimalne rezultate ugradnje. Ovaj program je precizno usuglašen sa posebno izradjenom grupom fermacell produkata.